Om EventRuten

Hvem er vi, og hvorfor deltage i EventRutens arrangementer?

Hvad er vi

EventRuten er en forening af lokale virksomheder, som gerne vil invitere folk indenfor til en særlig oplevelse ca. hver måned mellem påske og efterårsferien.

 

Eventene bliver afholdt på skift af medlemmerne og hver event vil være sammensat af flere mindre events - på en slags rute.

 

Deraf navnet: EventRuten

 

 

* at skabe opmærksomhed og synlighed omkring den håndværksmæssige udførelse af forskellige processer omkring fødevarer, håndværksarbejde, kunst, samt plante-, frugt- og kødfremstilling på landet.

 

* at fremme forståelsen for kvalitet og bæredygtige produktionsmetoder.

 

* at identificere og fremme mindre produktionsvirksomheder

 

* at formidle og tiltrække folk til lokalområdet på øst- og midtsjælland, det være sig lokale som turister fra både ind og udland.

 

* samt at formidle og udbrede kendskabet ved arrangementer i foreninger, medier samt herunder børnehaver, SFO, skoler og andre uddannelses institutioner.

 

Foreningens formål er

Spørgsmål angående medlemskab?

Indsender formular...

Der opstod en fejl på serveren.

Formular modtaget.

Vil du være med?

Som medlem optages virksomheder med gyldigt Cvr.nr. eller registrerede foreninger. Som støttemedlem optages både lovlige foreninger og privatpersoner. Støttemedlemmer har ikke stemmeret.

 

Anmodning om medlemskab stiles til et bestyrelsesmedlem. Når et medlem optages i foreningen, modtager vedkommende et eksemplar af vedtægterne og andet relevant materiale fra EventRuten. Medlemmerne er underkastet foreningens vedtægter, således som de er udformet ved indmeldelsen, og således som de til enhver tid vil være det som følge af senere tilkommende ændringer og tilføjelser.

 

Der skal foreligge en medlemsfortegnelse og være oprettet et medlemskartotek. Det er bestyrelsens opgave at sikre sig at Foreningen holder dette materiale a jour og i orden

 

Ophør af medlemskab sker ved skriftlig henvendelse til kassereren. Kontingentrestance og manglende respons på rykker medfører udmeldelse af foreningen.

Datoer for kommende arrangementer med EventRuten 2016

Event d. 19. marts

Event d. 15. maj

Event d. 19. juni

Event d. 24. juli

Event d. 4. september

Event d. 20. oktober

Kontakt EventRuten på:  E-mail: hej@eventruten.dk Tlf. +45 29 08 29 52 - +45 56 87 04 84 Gartnervej 27 4632 Bjæverskov